Интернэт пин код авах заавар

Онлайнаар төлбөр тооцоо хийх, Интернэт үйлчилгээний байгууллагын дэлгүүрээс худалдан авалт хийх үед танаас интернэт PIN код шаарддаг.

Хэрвээ та интернэт PIN кодоо авч амжаагүй бол доорх зааврын дагуу банктай холбоо тогтоосноор авах боломжтой.