Барааг солих ба буцаах

Худалдан авсан бараагаа буцаах тохиолдолд хүргэлт эхлэхээс өмнө утсаар (1800-1937) интернет хариуцсан мэргэжилтэнтэй мессенжерээр холбогдон буцаах боломжтой.

Хэрэв онлайн төлбөр төлөлтөөр болон дансаар төлбөрийг шилжүүлсэн бол банкны шимтгэлүүдийг хасаж ажлын 3 хоног дотор буцаан шилжүүлнэ.

Хүргэлт нэгэнт эхэлчихсэн тохиолдолд барааны буцаалт дараах шалтгаанаар хийгдэж болно.

  • Бараа гэмтэлтэй тохиолдолд /үйлдвэрийн, тээвэрлэлтийн, хадгалалтын/ шинэ ижил бараагаар сольж өгөх бөгөөд хүргэлтийн мөнгийг нэмж авахгүй.