Бонус, урамшуулал

1. Хүргэлтийн урамшуулал:  

20,000-аас дээш төгрөгийн бүтээгдэхүүн захиалсан тохиолдолд хүргэлтийг авах эрх үүснэ. Улаанбаатар хотын А бүсэд үнэгүй, А бүсээс холдох 1 км тутам 800 төгрөг болно.

2. Бонус картны урамшуулал:

Үйлчлүүлэгч та захиалгын үнийн дүнгийн 10,000 төгрөг тутамд 1 ширхэг “БОНУС карт”-ыг авна. (зураг дээр дарж томсгож үзэх боломжтой)