Үнэртэгч - Jasmin 1ш
  1,800 ₮

GP Батерей АА 2ш
2,000 ₮

Хайрцаг
  1,200 ₮