LEXUS LX570 SMART түлхүүр
  480,000 ₮

TOYOTA CROWN SMART түлхүүр
  420,000 ₮

Y&C Цас мөс хусагч
  3,200 ₮

DDPAI хар хайрцаг A2
  158,000 ₮

DDPAI хар хайрцаг MINI 3
  269,000 ₮