Алчуур
  17,000 ₮

Яндангийн наалт
  16,000 ₮

Хуулагч
  15,000 ₮